Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em không muốn nhưng lại cứ thích rên