Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em nhân viên hư hỏng lấy 2 cái lỗ chứa 2 con cu