Đổi Server Nếu Không Load Được:

Nhờ việc trễ tàu mà tôi đụ được crush siêu xinh