Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sống cùng chung 1 con cu